We Are The Mirror – A Critique of Modern Society

POSTED IN Creative Minds COMMENTS 0

We Are The Mirror is an experimental video project sharing our critique of a certain aspect of modern society that is numbness caused by television and mainstream media. It is meant to hold up a mirror and shatter that image, to serve as a swift reminder of what we’ve become and help us realize that this kind of sheep-ish behavior is frying our minds. We are here to take a stand against that. We are here to spread awareness. WE ARE THE MIRROR.

This project was a part of a Kick Off #6 workshop mentored by Metod Blejec, that took place on the School of Arts in Gorizia. What makes it special is the fact that it was thought of, realized and presented in the timeframe of 48 hours. When the workshop started we got into groups and received the instructions: the title must be WE + (verb) + (adjective/noun/whatever). That was it.. The medium, message, everything was open to our interpretation. I must admit that we didn’t get much sleep during the 48 hours, we were mostly up planning, filming, editing, but we’ve made it! It was a great way to kickstart a creative school year and an awesome inspiration for the upcoming tasks.

still_1-3-1
still_1-24-2

still_1-5-1

Produced by: Žiga Dornik, Mery Gobec, Nike Koležnik and Larisa Nagode.
Acting by: Žiga Ipavec

/////

We Are The Mirror je eksperimentalen video projekt, ki predstavlja našo kritiko določenega aspekta moderne družbe, ki je omrtvičenost povzročena z strani televizije in popularnih medijev. Namen je pridržati ogledalo in razbiti odsev, da služi kot boleč opomin kaj smo postali in nam pomaga spregledati, da takšno ovčje obnašanje kuri naše možgane. Mi smo tukaj, da se postavimo proti temu. Mi smo tukaj, da širimo zavest. MI SMO OGLEDALO.
Projekt je bil del delavnice Kick Off #6 pod mentorstvom Metoda Blejca in se je odvijal na Akademiji za Umetnost na Univerzi Nova Gorica. Kar dela project zanimiv je dejstvo, da je bil zasnovan, izveden in predstavljen v roku 48 ur. Ko se je delavnica začela smo se razdelili v skupine in prejeli navodila: naslov mora biti WE + (glagol) + (pridevnik/samostalink/karkoli). To je bilo to.. Medij, sporočilo in vse je bilo odprto za našo interpretacijo. Moram priznati, da the 48 ur nismo veliko spali, saj smo bili večino časa pokonci in planirali, snemali, montirali, ampak nam je uspelo! To je bil odličen način zagona v novo študijsko leto in dobra inspiracija za nadaljnje projekte.

Produkcija: Žiga Dornik, Mery Gobec, Nike Koležnik in Larisa Nagode.
Igranje: Žiga Ipavec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More Good Readin

Some other articles you will enjoy.