5 Reasons to Visit Art Galleries/Museums

POSTED IN City Life TAGS , , COMMENTS 0

Moderna-10What’s up everybody!

We all know that Sine Metu is all about adventures, parties, sports and stuff like that, but we can’t forget that one of the aspects of this lifestyle is also appreciation of art and that’s why, today we’re writing a bit about why it’s great to visit art galleries and museums in your free time. So when was the last time you visited a museum or a gallery? Well if you just can’t seem to find any reasons good enough to convince you into going, here’s why we think an occasional visit is essential.

1. Finding inspiration
Ever found yourself being stuck in the middle of a project, empty minded for quite some time, and then baaam! A great idea hits you while you’re taking a shower, having a walk or sitting in traffic! Well, I realized that galleries tend to work as inspirational boosters, and why is that? When you’re strolling through galleries you’re in a calm environment, surrounded by many different creative works and while you’re looking at the pieces analyzing them you get hit with a moment of clarity and there it is! The “bam moment” that hits your head with the idea you’ve been looking for! Moderna

2. Casual education 
You’ll be richer with knowledge every time you visit a museum, that’s a fact. It’s very important to keep educating yourself throughout your life and with visiting museums you’re bound to always learn something new, and with new knowledge comes better understanding of the artworks or maybe even a whole different perception of them. Bottom line education is always a good idea!Moderna-3

3. Creativity boost
Spending a day just being surrounded by all types of artworks all driven by creativity, you’re bound to find yourself a bit more prone to get to work and get to creating, once you’re out. Well, it works for me anyway!Moderna-5

4. The relaxation
Along with all of the benefits written above, spending some time in a gallery can be so relaxing. We’re living in quite a hectic world, our phones are buzzing all the time, everything is moving really fast, people are everywhere and when you step into a museum all of that goes away. It’s like the time doesn’t exist, you’re forced to ignore your electronic and it’s quiet and slow. Walking around, focusing your mind on the pieces can be like meditation really, an intellectual break from the real world.Moderna-4

5. The discussion spark
Going to galleries alone is great and all, but if you’ve got some company, the visit calls for a little discussion afterwards where you can exchange thoughts, further analyze works or just casually chat about your experience and that brings us to the bonus point of this post!Moderna-2

For the inspiration for this post and the photos I visited the Museum of Modern Art Ljubljana, which is always a lovely visit, and they’ve got the most awesome cafe (great design, great food&drinks), where you can sit down after the visit for a little chat over a glass of Jameson whiskey and a cup of coffee to complete the experience.


Moderna-6

Moderna-8
Moderna-7

Moderna-9

You gotta fear a bit less in order to live a bit more – Sine Metu

/////

Živjo!

Vsi vemo, da gre pri Sine Metu za dogodivščine, žurke, šport in podobne reči, a ne smemo pozabiti še ene plati tega lifestylea in to je cenjenje umetnosti in zato danes pišemo o tem zakaj je dobro obiskovati muzeje in galerije v prostem času. No kdaj pa ste vi nazadnje obiskali muzej ali galerijo? V primeru, da sami ne najdete prepričljivih razlogov za obisk so tu naši!

1. Iskanje navdiha
Ste kdaj obtičali sredi projekta z kar nekaj časa prazno glavo in potem kar naekrat baam! Dobra ideja vam prileti na misli med tuširanjem, sprehodom ali pa sedenjem v gužvi! Ugotovil sem, da galerije delujejo kot nekakšen pospeševalec in zakaj je tako? Ko se sprehajaš skozi galerijo si v mirnem okolju, obdan si z različnimi ustvarjalnimi deli in medtem ko jih občuduješ in analiziraš te zadane moment čistih misli in evo. Pride “bam moment”, ki ti v mislih sproži idejo, ki si jo iskal.

2. Casual izobraževanje
Ob vsakem obisku muzeja boste bogatejši znanja, to je djstvo. Pomembno je, da se konstantno izobražujemo skozi celo življenje in z obiski muzejev zagotovo vedno kaj novega izveste in z novim znanjem pride boljše razumevanje umetniških del ali pa celo popolnoma novo dojemanje le-teh. Konec koncev, izobraževanje je vedno kul.

3. Kreativni pospešek
Preživljanje dneva v družbi vseh možnih oblik umetniških del, sadov kreative, te zagotovo pusti bolj željnega ustvarjanja in motiviranega ter zagnanega. Vsaj zame deluje!

4. Sprostitev
Poleg vseh zgoraj naštetih prednosti, čas preživet v galeriji zna biti zelo sproščujoč. Živimo v kaotičnem svetu, naši telefoni konstantno vibrirajo, vse se premika hitro in ljudje so vsepovsodi, a ko stopiš v muzej gre vse to stran. Je kot, da čas ne obstaja več, prisiljen si ignorirati svoje eletronske igračke ter vse je mirno in počasno. Hoja naokrog, osredotočanje na posamezna dela lahko deluje kot meditacija, intelektualen odmik od vsakdanjega življenja.

5. Iztočnica za debato
Obiskovanje galerij solo je sicer super, če pa imaš družbo, to pa kar kliče po debati po ogledu, kjer si lahko izmenjaš vtise, podrobneje analiziraš posamezno delo ali pa le sproščeno pogovarjaš o svoji izkušnji in to nas pripelje do bonus točke današnje objave.

Za inspiracijo za to objavo in za fotografije sem obiskal Moderno Galerijo v Ljubljani, kamor se vedno rad vračam, in tam se nahaja tudi super kavarna (odličen dizajn, odlična hrana&pijača), kjer se lahko namestiš po ogledu ter malce podebatiraš ob kozarčku Jamesona ter skodelici kave, in tako zaključiš polno izkušnjo.

You gotta fear a bit less in order to live a bit more – Sine Metu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More Good Readin

Some other articles you will enjoy.